Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: 'Ký hợp đồng BOT Cai Lậy tôi không tư túi'

Đã tải lên ngày 18/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
hiệp sĩ áo đen

hiệp sĩ áo đen

Biết bao trạm BOT tại sao ho chỉ phản đối vài trạm. Do đặt đúng chỗ mà thôi

Thẻ

BOT Cai Lậy

,

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này