Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát nhà chung cư sau vụ cháy Carina Plaza

Đã tải lên ngày 23/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hiếu Ngô

Hiếu Ngô

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này