Bộ Y tế truy trách nhiệm vụ hộ sinh nhầm thuốc dưỡng thai thành phá thai

Đã tải lên ngày 24/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Anabella

Anabella

Dưỡng thai với phá thai mà có thể lẫn lộn được sao trời? Mạng sống con người ta trở nên mong manh trong vòng tay của hộ sinh thế à

Thẻ

sức khỏe

,

phụ nữ

,

nhầm thuốc dưỡng thai thành phá thai

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này