Bộ Y tế yêu cầu xác minh khẩn vụ 'thuốc chữa ung thư được làm bằng tro than tre'

Đã tải lên ngày 10/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hang Zhong  ( Trung Lê )

Hang Zhong ( Trung Lê )

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này