BOT Sóc Trăng giảm giá vé từ ngày mai

Đã tải lên ngày 20/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Py Smiley

Py Smiley

Sau 5 ngày căng thẳng tại BOT Sóc Trăng, nhà đầu tư quyết định giảm giá vé cho tất cả ôtô trong vùng dự án gồm 3 xã, thị trấn ở huyện Châu Thành.

Thẻ

BOT Sóc Trăng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này