BOT Sóc Trăng và Bạc Liêu sẽ xả trạm từ đêm giao thừa đến mùng 2 tết

Đã tải lên ngày 13/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thúy Hằng

Thúy Hằng

gày 13.2, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty BOT QL1 Sóc Trăng; đồng thời là chủ đầu tư BOT Bạc Liêu, cho biết trạm thu phí BOT Sóc Trăng và BOT Bạc Liêu sẽ xả trạm từ 22 giờ ngày 15.2 (30 Tết) đến 22 giờ ngày 17.2 (mùng 2 Tết).

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này