BOT Sóc Trăng và Bạc Liêu xả trạm từ đêm giao thừa

Đã tải lên ngày 13/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nhật Hạ

Nhật Hạ

Tạo điều kiện cho tất cả nhân viên về nhà vui Tết với gia đình, lãnh đạo BOT Sóc Trăng và Bạc Liêu quyết định xả trạm hai ngày.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này