Bùi Tiến Dũng tự nhận chưa đúng, hứa điều chỉnh vụ lùm xùm 'báo giá quảng cáo'

Đã tải lên ngày 01/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phùng Thanh Lâm

Phùng Thanh Lâm

Nên vậy anh à

Thẻ

Bùi Tiến Dũng

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này