Các bị cáo khai hoàn toàn thực hiện theo 'mệnh lệnh’ của ông Đinh La Thăng

Đã tải lên ngày 21/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
học sinh bá đạo

học sinh bá đạo

Khai như thế này thì coi như Đinh La Thăng tiêu rồi

Thẻ

PVN

,

Đinh La Thăng

,

PVC

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này