Các giáo viên bị mất việc ở Đăk Lăk làm đủ nghề để sống

Đã tải lên ngày 13/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tram Jun

Tram Jun

Để có tiền trang trải cuộc sống sau nhiều năm đứng bục giảng, các giáo viên phải làm nương rẫy, bán cháo, chăn nuôi..., thậm chí bỏ nghề.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này