Cách chức Trưởng công an xã, nhiều lãnh đạo xã đánh bài tại trụ sở

Đã tải lên ngày 24/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
xuân kỳ

xuân kỳ

Trưởng công an xã bị cách chức, Phó bí thư, Phó chủ tịch HĐND bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

Thẻ

LÃNH ĐẠO CỜ BẠC

,

ĐÁNH BÀI

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này