Cách đến Vạn Lý Trường Thành có một không hai

Đã tải lên ngày 19/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
quốc dũng

quốc dũng

Để đi từ cổng soát vé vào Trường Thành khu vực Mộ Điền Cốc, du khách có thể đi bộ hoặc sử dụng máng trượt ấn tượng.

Thẻ

du lịch

,

tin tức

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này