Cách Trung Quốc nhìn nhận ý đồ của Mỹ trong cuộc chiến thương mại

Đã tải lên ngày 27/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phan Thị Thu Hồng

Phan Thị Thu Hồng

Trung Quốc diễn giải rằng Mỹ muốn kiềm chế họ phát triển chứ không đơn giản là gây sức ép để khiến họ thay đổi các nguyên tắc thương mại

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này