Cải lương qua 1 thế kỷ: Những đại gia đình lừng danh

Đã tải lên ngày 08/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Lan

Hoàng Lan

Nhiều gia đình có đến mấy thế hệ theo nghiệp cải lương rất thành công. Dù về sau bộ môn nghệ thuật này lâm vào cảnh khó khăn nhưng họ vẫn không bỏ nghiệp tổ, kiên trì giữ lửa nghề.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này