Cầm dao dọa chém phóng viên: 'Xóa ảnh cho tao, tao chặt mày bây giờ'

Đã tải lên ngày 22/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Vũ Tuấn Trần

Vũ Tuấn Trần

Phóng viên đang chụp hình ở ngoài đường thì bị một người cầm dao đe dọa, bắt phải xóa các ảnh vừa chụp: 'Xóa gấp những hình ảnh cho tao, tao chặt mày bây giờ, máy mày tao cũng băm nát luôn'.

Thẻ

phóng viên

,

Cầm dao đe dọa

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này