Camera ghi lại tên trộm ẵm 10 laptop trị giá 600 triệu đồng

Đã tải lên ngày 08/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lâm Nhật Linh

Lâm Nhật Linh

Do sơ hở quên đóng cửa, kẻ gian đột nhập vào một công ty ở trung tâm TP.HCM lấy trộm 10 laptop trị giá 600 triệu đồng.

Thẻ

Camera

,

Laptop

,

Trộm

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này