Cán bộ Việt Nam đã ra thăm tàu sân bay Mỹ từ năm 2009

Đã tải lên ngày 04/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phạm Thái Minh Phượng

Phạm Thái Minh Phượng

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này