Căng thẳng tăng nhiệt tại BOT Sóc Trăng

Đã tải lên ngày 25/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hồng Gấm

Hồng Gấm

Hôm nay là mang tính chất phá hoại luôn rồi. Bẻ gãy những thanh chắn để xe qua

Thẻ

BOT Sóc Trăng

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này