Cảnh cháy nổ hoành tráng trong phim được thực hiện như thế nào?

Đã tải lên ngày 26/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thanh vân

thanh vân

Cháy nổ trong phim ảnh không thể thực hiện trong thực tế vì rất nguy hiểm. Vậy các nhà làm phim đã thực hiện điều đó như thế nào?

Thẻ

phim

,

tin tức

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này