Cảnh tượng như phim kinh dị khi siêu bão Mangkhut tấn công Hong Kong

Đã tải lên ngày 16/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Quang Nguyên

Nguyễn Quang Nguyên

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này