Cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ tháng 4

Đã tải lên ngày 30/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Bui Thi Thuy Anh

Bui Thi Thuy Anh

Từ tháng 4, trẻ em dưới 6 tuổi, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ được phát thẻ BHYT mẫu mới.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này