Catalonia: ‘Biện pháp hạt nhân’ sẽ phản tác dụng?

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Quí

Hoàng Quí

vùng Catalonia

Thẻ

xã hội

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này