Câu chuyện buồn trước ngày Uber sáp nhập Grab: Chở vị khách cuối cùng rồi tắt app trở về nhà thôi!

Đã tải lên ngày 10/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ana Lan Anh <3

Ana Lan Anh <3

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này