Câu chuyện giáo dục: Gây khó cho việc dạy và học?

Đã tải lên ngày 27/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đặng Lâm Hạ Nhi

Đặng Lâm Hạ Nhi

Việc Bộ GD-ĐT vừa đưa ra chỉ thị yêu cầu giáo viên, nhà trường không để học sinh viết, vẽ vào sách giáo khoa (SGK) nhằm tái sử dụng cho năm sau… khiến tôi và có lẽ nhiều người khác nữa sẽ rất phân vân về tính hợp lý và bất cập của nó.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này