CHẤN ĐỘNG: Phó giám đốc CN Eximbank chiếm 245 tỉ đồng của khách hàng rồi biến

Đã tải lên ngày 22/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Trang Nhung

Nguyễn Trang Nhung

Tham cho lắm vào, sau cũng bị bắt thôi

Thẻ

Eximbank

,

245 tỉ đồng

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này