Chấn động: Sập cầu ở Sài Gòn, nhiều người và phương tiện rớt xuống sông

Đã tải lên ngày 19/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tô Minh Quân

Tô Minh Quân

Nguy hiểm quá cả nhà ơi. Cả nhà có người thân ở khu vực này nhớ hỏi thăm liền nhé

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này