Charlie Puth và Selena Gomez thừa nhận từng yêu nhau thật

Đã tải lên ngày 02/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hippo

Hippo

Charlie Puth vừa thừa nhận giữa anh và Selena Gomez đã có một cuộc tình ngắn ngủi, nhưng tâm trí Selena thì luôn nghĩ đến người khác.

Thẻ

Charlie Puth

,

Selena Gomez

,

Sao US- UK

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này