Cháy lớn tại nhà máy dệt sợi ở Khu công nghiệp Long Giang

Đã tải lên ngày 30/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Thiên Thanh

Trần Thiên Thanh

Một bầu trời đen nghịt khói luôn kìa @@

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này