Chỉ cần 2 tháng, Cường Đô La đã cho Đàm Thu Trang thứ danh phận mà 2 năm bên nhau, Hạ Vi chưa từng có?

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
độc cô cầu bại

độc cô cầu bại

Cường Đô la đã đính hôn với Đàm Thu Trang

Thẻ

tình cảm

,

Cường Đô La

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này