Chỉ mới 6 tuổi nhưng con trai Ngô Kiến Huy đã nói tiếng Anh như gió

Đã tải lên ngày 25/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thục chinh

thục chinh

Thanh Thảo tự hào khoe: "Em đọc giỏi nhất lớp nên tháng nào cũng lãnh cúp và giấy khen super reader".

Thẻ

Thanh Thảo

,

Ngô Kiến Huy

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này