Chi Pu - Gil Lê lên tiếng về tin đồn "tan vỡ": Chúng tôi đều đang tổn thương như nhau!

Đã tải lên ngày 28/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lan Liêu

Lan Liêu

Làm bạn với nhau thôi mà cũng tổn thương hay sao????

Thẻ

Gil Lê

,

Chi Pu

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này