Chia 5 ca trực 24/24 để bảo vệ thiên nga ở hồ Thiền Quang suốt dịp nghỉ Tết

Đã tải lên ngày 14/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nam Thắng

Nam Thắng

Trong suốt những ngày nghỉ Tết, các công nhân của Công ty Thoát nước Hà Nội vẫn sẽ ứng trực 24/24 tại hồ Thiền Quang để bảo vệ đàn thiên nga được thả tại đây.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này