Chiến binh báo đen thu về hơn 56 tỷ đồng khi công chiếu ở Việt Nam

Đã tải lên ngày 27/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
FA

FA

Chiến binh báo đen "đứa con tinh thần" của Marvel đã thu về hơn 56 tỷ đồng trong 5 ngày công chiếu tại Việt Nam.

Thẻ

công chiếu tại Việt Nam

,

Black Panther

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này