Chính phủ đầu tư gần 500 tỷ đồng để xây mới 2 cây cầu ở Phú Yên

Đã tải lên ngày 15/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Tấn Thịnh

Nguyễn Tấn Thịnh

xây mới 2 cây cầu ở Phú Yên

Thẻ

xã hội

,

chính trị

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này