Chính phủ xem xét các phương án mở rộng sân bay Tân Sân Nhất

Đã tải lên ngày 01/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đào Nguyễn Hải Bình

Đào Nguyễn Hải Bình

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này