Choáng: 1 triệu đồng/cặp vé giao lưu cùng U23 Việt Nam

Đã tải lên ngày 19/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
quốc việt

quốc việt

Trước giờ giao lưu cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại TP.HCM, dân phe vé và giữ xe mặc tình hét giá với người hâm mộ.

Thẻ

U23 Việt Nam

,

Giao lưu

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này