Chủ đầu tư chung cư Carina nợ gần 20 tỷ đồng Quỹ bảo trì

Đã tải lên ngày 24/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Tuấn Dũng

Hoàng Tuấn Dũng

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này