Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Đã tải lên ngày 03/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trung Le

Trung Le

Từ ngày 2 - 4/3/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.

Thẻ

chủ tịch nước thăm Ấn độ

,

thời sự

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này