Chủ tịch Quốc hội: Nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất tư tưởng

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Huỳnh Phạm Công Thành

Huỳnh Phạm Công Thành

Chủ tịch Quốc hội

Thẻ

xã hội

,

chính trị

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này