'Chưa bao giờ, đoạn đường từ nhà ăn đến nghĩa địa ngắn như lúc này'

Đã tải lên ngày 01/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tran Anh Thu

Tran Anh Thu

Các nhà vườn hiện đang sử dụng rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Cho nên có người nói chưa bao giờ đoạn đường từ bàn ăn đến nghĩa địa ngắn như lúc này', kỹ sư Khiêm nói.

Thẻ

thời sự

,

phí môi trường

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này