Chưa “chốt” thời gian khắc phục sự cố trên tuyến cáp quang biển APG

Đã tải lên ngày 01/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Phong

Hoàng Phong

Viettel, đơn vị viễn thông khai thác tuyến cáp APG, cho biết sự cố trên tuyến cáp quang biển này chỉ ảnh hưởng đến dung lượng kết nối Internet quốc tế từ Việt Nam đi Hồng Kong và chưa nhận được thông tin về thời gian dự kiến khắc phục sự cố này.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này