Chưa tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu vì bạn trai uống thuốc sâu

Đã tải lên ngày 01/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thanh Kelly

Thanh Kelly

Có ít nhất 4 trường hợp lên cầu Mỹ Thanh để nhảy xuống sông tự tử. Nguyên nhân nhảy cầu tự tử chủ yếu là do buồn chuyện gia đình, chuyện tình cảm và bệnh tật.

Thẻ

nhảy cầu

,

thời sự

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này