Chuẩn quá cao trong quy định diện tích chỗ ở nhập hộ khẩu TP.HCM

Đã tải lên ngày 03/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Yen Do

Yen Do

Theo đề xuất của Sở xây dựng TP.HCM, diện tích nhà bình quân tối thiểu để nhập hộ khẩu vào nhà do thuê, ở nhờ, mượn của người khác tại TP.HCM là 20m2/người.

Thẻ

thời sự

,

hộ khẩu

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này