Chùm ảnh: Hàng nghìn người dân kéo về Văn Miếu - Quốc Tử Giám xếp hàng chờ xin chữ đầu năm

Đã tải lên ngày 17/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hasona Ha

Hasona Ha

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này