Chung cư Giai Việt bị “tố” chất lượng “dỏm”: Chủ đầu tư chỉ biết hứa?

Đã tải lên ngày 18/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Yến Ngọc

Trần Yến Ngọc

Hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này