Chuối 'đáng kinh ngạc' ăn được cả vỏ của Nhật Bản

Đã tải lên ngày 26/12/2017

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
CI17

CI17

Ôi mai chuối, ăn ruột xưa rồi, giờ mình chơi luôn cả vỏ

Thẻ

Chuối

,

tin tức

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này