Chương trình 'Táo Quân 2018' bị trích nặng nề vì bôi nhọ cộng đồng LGBT

Đã tải lên ngày 22/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thi đại học

thi đại học

Đụng đến LGBT là có chiện liền

Thẻ

LGBT

,

Táo quân 2018

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này