CLB của Argentina hỏi mua Quang Hải với giá... 100 tỷ đồng

Đã tải lên ngày 13/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Hải Nam

Nguyễn Hải Nam

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này