Clip: Chae Yeon dễ thương quay sang cầu cứu Chi Pu khi được đề nghị nói tiếng Việt

Đã tải lên ngày 01/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Phùng Thanh Lâm

Phùng Thanh Lâm

Chae Yeon đáng yêu quá

Thẻ

Chae Yeon

,

Chi Pu

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này