CLIP: Máy bay chở 115 người bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Đã tải lên ngày 27/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lương Kha

Lương Kha

Trời ơi ghê quá

Thẻ

Máy bay

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này